Tenders
Sr Description- H.O.
1

Ginning & Pressing Tender 2018-19

1. Nagpur

2 Yavatmal

3 Amravati

4 Akola

5 Khamgaon

6 Jalgaon

7 Aurangabad

8 Nanded

9 PArbhani

10 Parli

11. Wani

 

INSURANCE TENDER

FIRE

MARINE

 

Mumbai